Produkcja roślinna

Rocznie wytwarzamy dziesiątki ton produktów

Produkcja roślinna podporządkowana jest w znacznej części produkcji zwierzęcej. 

W strukturze zasiewów dominują: 

Nasze gleby pozwalają na osiągnięcie wysokich plonów pomimo położenia pól w  okresowo niekorzystnych warunkach hydrologicznych . Spółka gospodaruje na 3000 ha gruntów ornych. W strukturze zasiewów dominują: pszenica – 1000 ha, rzepak – 450 ha, kukurydza –  1.000 ha, buraki cukrowe –  200 ha, lucerna – 300 ha. Zarówno pszenica,  rzepak,  jak  i buraki cukrowe są uprawami towarowymi, natomiast kukurydza w większości  jest przeznaczona na paszę dla bydła. Produkcja jest prowadzona z wykorzystaniem najnowszych technologii                  i najlepszych rozwiązań przy jednoczesnym uwzględnieniu aspektu ekonomicznego. Co kilka lat na wybranych polach stosujemy bezorkowy system uprawy.  Zabiegi agrotechniczne są wykonywane w systemie brygadowym przez  nowoczesne maszyny tj. np. agregat uprawowy,  opryskiwacz samojezdny, sieczkarnia do zbioru kukurydzy, przyczepy wielkogabarytowe zakupione w ostatnich czterech latach. Połączenie najnowszych technologii z posiadaną i zdobywaną wiedzą gwarantuje wysokie wydajności oraz plony o wyróżniających się parametrach jakościowych, będących wzorcem dla innych gospodarstw rolnych zarówno małych jak i wielkoobszarowych.