Plany na przyszłość

W najbliższej przyszłości skupimy się na działaniach zmierzających do poprawy ekonomicznej efektywności bieżącej działalności. Zakładamy optymalizację nakładów na produkcję oraz przeprowadzenie zmian organizacji pracy i produkcji. W związku z przejściem na system brygadowy w produkcji roślinnej, modernizujemy park maszynowy poprzez zakup nowoczesnego sprzętu rolniczego wielkogabarytowego, a tym samym bardziej wydajnego.                                      W 2023 roku zamierzamy rozpocząć budowę obory z halą udojową na ok. 700 sztuk. Dwie spośród czterech istniejących obór zostaną zastąpione jednym nowoczesnym obiektem.  Wspólnie z innymi spółkami Skarbu Państwa i Instytutem Zootechniki w Balicach utworzyliśmy konsorcjum pod nazwą Grupa Polska Genetyka. Celem Konsorcjum jest podjęcie działań i prac rozwojowych w zakresie postępu genetycznego w krajowej populacji zwierząt na drodze wykorzystania najnowszych metod molekularnych, biotechnologicznych, technologii informatycznych i innych precyzyjnych metod stosowanych w hodowli.  Konsorcjum pomaga w uzyskiwaniu najwyższych wartości hodowlanych, wydajności mlecznych i parametrów rozrodu dzięki temu osiągnęliśmy  pozycję  niekwestionowanego lidera polskiej hodowli bydła rasy holsztyńsko-fryzyjskiej.