Produkcja zwierzęca

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest hodowla bydła mlecznego w której wykorzystujemy najnowsze osiągnięcia w zakresie postępu biologicznego.

 Zakres działania Firmy obejmuje :
– produkcję mleka                                                                                                                                                    – produkcję buhajków hodowlanych na potrzeby spółek inseminacyjnych oraz indywidualnych hodowców
– produkcję i sprzedaż jałówek cielnych
– produkcję i sprzedaż embrionów bydlęcych                                                                                      Ośrodek Hodowli Zarodowej Osięciny Sp. z o.o. zarządza stadem liczącym 1200 krów mlecznych. Produkcja mleka odbywa się w czterech fermach:
– Chotel
– Jarantowice
– Michałowo
– Osięciny

Hodowla zwierząt liczy około 2700 sztuk. Młodzież żeńska zlokalizowana jest w dwóch wychowalniach jałówek:

puchar
IMG_0892 (1)

Wartość genetyczna stada krów zdefiniowana jest krajowym indeksem hodowlanym PF – produkcja i funkcjonalność. W pracy hodowlanej w grupie jałówek wykorzystujemy wycenę genomową. Połowa urodzonych jałówek poddawana jest tej wycenie, a ich wartość wyrażana jest indeksem gPF. Obydwa indeksy – PF i gPF- wraz analizą rodowodów zwierząt są podstawową informacją do realizacji założonego w Spółce programu hodowlanego. Do kojarzeń wykorzystywane są buhaje o najwyższych parametrach w zakresie typu i budowy oraz składu mleka. Aktualnie preferowane są buhaje cechujące się szczególną transmisją cech związanych z pokrojem zwierząt oraz ich płodnością. Znakomita większość tych buhajów wyceniona jest metodą GMACE. Młodzież inseminowana jest nasieniem seksowanym. Precyzyjny wybór par rodzicielskich dokonywany jest przy wsparciu narzędzi softwarowych. Wybór buhajów stosowanych w inseminacji traktowany jest w Spółce jako inwestycję w jej przyszłość. Równolegle ze stałym wzrostem wartości hodowlanej zwierząt należących do Ośrodka Hodowli Zarodowej Osięciny Sp. z o.o. wzrasta wydajność mleczna krów. W 2020 roku wydajność roczna naszych zwierząt kształtowała się na poziomie 12689 kg, co w porównaniu z rokiem 1998 wyniosło ok. 50% wzrostu. Osiąganie takich wyników poprzedzone jest programowanym wzrostem i rozwojem jałówek. Cykliczna kontrola masy ciała i wzrostu jałówek pozwala na pierwsze wycielenia w optymalnym dla rasy HF wieku 720-730 dni będącym o kilka miesięcy niższym od średniej krajowej. Zarząd wraz z kadrą zootechniczną  koncentrują się na zdrowiu zwierząt i ich reprodukcji. Aktualna długowieczność krów oscyluje wokół wartości 3,5 roku przy średniej wydajności życiowej na poziomie 40 tys. kg mleka. Obydwie wartości znacznie przekraczają średnie dla krów rasy HF będących pod oceną w Polsce. Przyjęte procedury w zakresie rozrodu bydła pozwalają uzyskiwać w stadach krów wartość PR (Preganancy Rate) dochodzącą do 30%. Walory naszych zwierząt doceniają hodowcy bydła mlecznego, którzy nieustannie kupują nasze jałówki cielne oraz buhajki hodowlane. W Ośrodku Hodowli Zarodowej Osięciny Sp. z o.o. realizowany jest także program embriotransferu. Zapotrzebowanie hodowców na materiał hodowlany pochodzący od samic o absolutnie najwyższych parametrach skłoniło nas  do produkcji embrionów bydlęcych nie tylko na własne potrzeby, ale także na sprzedaż.

Zwierzęta utrzymywane są w obiektach wolnostanowiskowych. Dój odbywa się  na halach udojowych typu „rybia ość”. Restrykcyjne przestrzeganie procedur doju pozwala na produkcję mleka o niskim   poziomie bakterii (do 10tys./ml) i komórek somatycznych(180 -200tys. /ml).
Zwierzęta karmione są w systemie TMR (Total Mixed Ration). Produkujemy 100% pasz objętościowych niezbędnych dla naszych zwierząt. Kiszonka z kukurydzy, sianokiszonka z lucerny stanowią podstawę ich diety , prasowane wysłodki buraczane oraz siano z lucerny stanowią podstawę diety naszych zwierząt. Uzupełniają ją pasze treściwe, mineralne oraz dodatki funkcyjne. Wyniki produkcyjne, hodowlane, a także typ mleczny naszych zwierząt znalazły uznanie w ostatnich latach w wielu gremiach. Podczas Mlecznej Gali 2018 w Warszawie nasze dwie fermy  zostały wyróżnione za wydajność mleczną I i III miejscem w Polsce w kategorii stad od 150 do 300 krów. Pierwsze miejsce  przypadło oborze w Osięcinach za wydajność 12917 kg, natomiast trzecie oborze w Michałowie za wydajność 12552 kg mleka.               W kategorii stad liczących 300 – 500 krów obora w Jarantowicach uplasowała  się na lll miejscu w Polsce   z wydajnością 12963 kg mleka. Zwierzęta w naszych fermach w sposób kontrolowany zwiększają swoją wydajność, i podczas Mlecznej Gali 2019 w Jachrance, zostaliśmy uhonorowani kolejnymi kilkoma nagrodami:                                                                                                                              -obora w Osięcinach za wydajność w 2018 roku 13278 kg mleka została laureatką pierwszego miejsca w kategorii 150 — 300 krów rasy polskiej holsztyno fryzyjskiej odmiany HO
– obora w Jarantowicach uzyskała w 2018 roku 13554 kg mleka i uplasowała się na drugim miejscu w Polsce w kategorii 300-1000 krów rasy polskiej holsztyno fryzyjskiej odmiany HO
– w kategorii „GENETYKA” na listach TOP 100 wygenomowanych jałowic rasy polskiej holsztyno fryzyjskiej odmiany HO najwięcej samic – 45 sztuk – pochodziło z naszej hodowli.
W roku 2021 z powodu obostrzeń związanych z pandemią Covid 19 Mleczna Gala miała formułę e-Gali, na której nasza Spółka zaznaczyła swoją obecność w kilku kategoriach.                 
W rankingu krajowym
– w kategorii stad o wielkości 300 – 500 krów laureatem pierwszej nagrody została obora w Jarantowicach, która w 2020 roku osiągnęła wydajność 14174 kg mleka.     
– w kategorii „GENETYKA” na listach TOP 100 wygenomowanych jałowic rasy polskiej holszytno fryzyjskiej odmiany HO  aż 35 sztuk  pochodziło z naszej hodowli.
W rankingu województwa kujawsko-pomorskiego:         
– w kategorii stad o wielkości 150 -300 krów laureatem pierwszej nagrody została obora w Osięcinach, która w 2020 roku osiągnęła wydajność 12627 kg mleka.

Dumą hodowli są krowy, które wtrakcie swojego życia przekroczyly produkcję
100 000 kg mleka. W historii naszej hodowli takich krów jest ponad 90.
W roku 2020 wielkość tą osiągnęło 16 krów.
Zwierzęta te zostały uhonorowane indywidualnymi statuetkami.      Uzyskiwane wartości hodowlane, wydajności mleczne i parametry rozrodu plasują nas na miejscu niekwestionowanego lidera polskiej hodowli bydła rasy holsztyńko- fryzyjskiej.