O nas

Ośrodek Hodowli Zarodowej Osięciny Sp. z o.o. prowadzi hodowlę bydła w stadzie liczącym 2700 sztuk w tym 1200 krów mlecznych.                                    Gospodarujemy na areale 3000 ha użytków rolnych na których uprawiamy: pszenicę, kukurydzę, rzepak i buraki cukrowe.

 

Ośrodek Hodowli Zarodowej Osięciny Sp. z o.o. jest Spółką Skarbu Państwa należącą do struktur  Krajowego Ośrodka  Wsparcia Rolnictwa .Obszarem działalności jest południowa część województwa kujawsko-pomorskiego. Swoją historią  sięga połowy XX stulecia kiedy powołano Państwowe Gospodarstwo Rolne Osięciny. Utworzono je z części przedwojennego majątku, przekazanego testamentem przez hrabiego Józefa Skarbka. Spółka  przeszła wiele transformacji i aktualnie gospodarzy na 3000 ha w trzech powiatach : radziejowskim, włocławskim i aleksandrowskimi. Produkcja rolna prowadzona jest w dwóch obszarach: zwierzęcym i roślinnym. Spółka prowadzi działalność z naciskiem na poszanowanie środowiska naturalnego i jego walorów .

Zarząd Ośrodka Hodowli Zarodowej Osięciny Sp. z o.o.

Prezes Zarządu
mgr Janusz Zaremba

p.o. Członka Zarządu
mgr Jacek Kowalewski

Dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych - Główny Księgowy

mgr inż. Marta Pisarska

Główny Specjalista ds. Produkcji Zwierzęcej

dr inż. Zbigniew Lach

Gospodarstwa

GOSPODARSTWO
OSIĘCINY I MORZYCE

ul. Włocławska 2
88-220 Osięciny
tel: 54 265 00 75

Morzyce
88-231 Bytoń
tel: 54 285 14 67

Stanisław Szymczak
p.o. Kierownika Gospodarstwa
tel: 604 216 904

Małgorzata Wyrębska
Zootechnik
tel: 604 217 709

GOSPODARSTWO
JARANTOWICE I LATKOWO

Jarantowice
88-220 Osięciny
tel: 54 265 00 40

Latkowo
88-220 Osięciny
tel: 54 265 00 01

Jarosław Wochna
p.o. Kierownika Gospodarstwa
tel: 604 217 621

Damian Adamski
Zootechnik
tel: 668 504 892

GOSPODARSTWO
MICHAŁOWO I SEROCZKI

Michałowo
87-706 Sędzin
tel: 54 272 00 95

Seroczki
87-707 Zakrzewo

Piotr Zawadzki
p.o. Kierownika Gospodarstwa
tel: 604 216 136

Agnieszka Zawadzka
Zootechnik
tel: 668 555 198

GOSPODARSTWO
CHOTEL I IZBICA KUJAWSKA

Chotel
87-865 Izbica Kujawska
tel: 54 285 50 42

Franciszek Arciszewski
Kierownik Gospodarstwa
tel: 604 797 566

Stanisław Kropidłowski
Zootechnik
tel: 604 217 432

SUSZARNIA
I MIESZALNIA PASZ

Osięciny-Krzyżówki
88-220 Osięciny

Jerzy Patyk                           
p.o. Kierownika Suszarni i Mieszalni Pasz       
tel: 606 663 983

Wojciech Grudzień
Magazynier

tel: 668 555 393

SAD
MORZYCE

Morzyce
88-231 Bytoń
tel: 54 285 13 93

Andrzej Pączkowski
Kierownik Sadu
tel: 602 612 357

ZAKŁAD MECHANIZACJI
I TRANSPORTU 
ORAZ GRUPA REMONTOWO BUDOWLANA

ul. Włocławska 2
88-220 Osięciny
tel: 265 00 69

Roman Małecki
Kierownik Zakładu 
tel: 604 215 569