Produkcja roślinna

ROCZNIE WYTWARZAMY DZIESIĄTKI TON PRODUKTU

Na terenie działania spółki występują sprzyjające warunki przyrodnicze dla produkcji roślinnej. Równinny teren z dobrymi glebami kujawskimi oraz wysoki poziom kultury rolnej pozwalają na uzyskiwanie wysokich i stabilnych plonów. W strukturze zasiewów dominującą pozycją jest pszenica konsumpcyjna – 34%, później rzepak ozimy 24% i kukurydza na ziarno ok. 13%. Pozostałą część areału ( ok.29%) są rośliny paszowe – kukurydza na kiszonkę i ziarno gniecione oraz lucerna. Na obszarze 11 ha prowadzi się sad jabłoniowy.

W ostatnich latach plony pszenicy ozimej sięgały 72 q/ha., rzepaku ozimego 47 q/ha. i kukurydzy ok. 85 q/ha. Rocznie z ok. 3000 ha. sprzedajemy 6000 ton ziarna pszenicy konsumpcyjnej, 2500 ton rzepaku i 1000 ton kukurydzy.

Dużą uwagę przywiązuje się do modernizacji parku maszynowego. W ostatnim roku zakupiono 4 traktory od 120KM – 360KM  i jeden kombajn zbożowy o szerokości roboczej 7,50 m. W kolejnych latach będzie dokonany zakup agregatu ścierniskowego i siewnika. W przyszłości maszyny będą wzbogacone o systemy GPS do jazdy równoległej.

ROCZNIE Z OK. 3000 HA SPRZEDAJEMY