Ośrodek Hodowli Zarodowej Osięciny Spółka z. o.o. utrzymuje blisko 3.000 sztuk bydła w tym 1.200 krów. Jest to bydło rasy holsztyńsko-fryzyjskiej, odmiany czarno białej. W pracy hodowlanej skupiamy się na poprawie cech feno- i genotypowych ze szczególnym uwzględnieniem budowy nóg i wymienia oraz doskonaleniu parametrów produkcyjnych. Naszym najważniejszym celem jest dostarczanie wysokiej jakości materiału hodowlanego oraz know-how w zakresie prowadzonych prac hodowlanych

REWOLUCJA W HODOWLI BYDŁA

FIRMA OD POCZĄTKU SWOJEGO INSTANIA BYŁA PROPAGATOREM
NOWOCZESNYCH ROZWIĄZAŃ.

Ponad 10 lat temu w spółce miała miejsce rewolucja w hodowli bydła. firma od początku swojego istnienia była propagatorem nowoczesnych rozwiązań. jednak właśnie w roku 2001 i dalszych dokonał się prawdziwy przełom w jej funkcjonowaniu. Dokonano w tym czasie uproszczenia struktury organizacyjnej, z istniejących siedmiu obór powstały cztery z obsadą  300 krów każda.

Rozpoczęto szeroko zakrojony proces inwestycyjny przy zaangażowaniu środków Agencji Nieruchomości Rolnych. Jego podstawowym celem było zmodernizowanie obór uwięzowych na wolnostanowiskowe z boksami legowiskowymi na piasku, wprowadzenie hal udojowych z pełnym systemem komputerowym oraz żywienie bydła w systemie TMR  z podziałem na fazy laktacji.

Proces ten miał na celu poprawę dobrostanu zwierząt i spełnienie wymagań z zakresu ochrony środowiska. Jego wymiernym efektem jest uzyskanie wyróżniających się wyników produkcyjnych i hodowlanych. w ostatnich latach uzyskano 11,8 tys. kg. mleka od jednej krowy w stadzie liczącym ponad 1.100 sztuk.

Nie mniejszą wagę przywiązuje się do warunków odchowu młodzieży. W chwili obecnej kończymy modernizację budynków dla jałówek oraz odchowu cieląt.

KRZEWIMY DOBRĄ PRAKTYKĘ ROLNICZĄ

KREOWANIA I UPOWSZECHNIANIA POSTĘPU BLIOLOGICZNEGO

Obecnie, kiedy to w wyniku blisko 10 letniego procesu inwestycyjnego, zostało stworzone zaplecze majątkowe i organizacyjne skupiamy się na wykorzystaniu najnowszych osiągnięć techniki i technologii w produkcji zwierzęcej w celu kreowania i upowszechniania postępu biologicznego, unowocześniania procesu produkcyjnego i krzewienia dobrej praktyki rolniczej.
Mając powyższe na uwadze, w związku z dużym zapotrzebowaniem kraju na dobry materiał żeński i męski utworzono w spółce centrum genetyczne. Od 2008 roku we współpracy z PFHBiPM i SHiUZ realizujemy program genetycznego doskonaleniu bydła mlecznego. Polega to na wyselekcjonowaniu krów i jałówek o najlepszych cechach pod względem wartości hodowlanej oraz typu budowy. W tej grupie dokonywane są kojarzenia z najlepszymi buhajami z rankingów światowych.

OD 2012 WYCENIAMY MATERIAŁ ŻEŃSKI

W 2012 roku rozpoczęliśmy wycenę genomiczną najlepszego materiału żeńskiego w krajowym konsorcjum Mass in Bull. Wcześniej wycena ta była dokonywana w Stanach Zjednoczonych, ale po analizie wyników wyceny genomicznej i rodowodowej wybrane zostają najlepsze sztuki, które będą poddawane zabiegowi embyrotransferu w naszym własnym ośrodku funkcjonującym od 1987 r.

W 2009 roku ośrodek ten został zmodernizowany i wyposażony w nowoczesny sprzęt. W czasie jego funkcjonowania urodziło się z pozyskanych zarodków około 300 cieląt, w tym 150 buhajów.

W celu zwiększenia produkcji materiału żeńskiego od dwóch lat prowadzimy intensywną inseminację wszystkich jałówek nasieniem seksowanym. Uzyskano już pierwsze zamierzone efekty w postaci większej liczby urodzonych jałówek. Naszym celem na najbliższe lata jest, po zwiększeniu stanu krów do 1.200 sztuk, sprzedaż minimum 130 jałówek cielnych dla hodowców w kraju.

PRZYSZŁOŚĆ NALEŻY DO EMBRYOTRANSFERU

BUHAJKI DO SHIUZ W NAJBLIŻSZYCH LATACH BĘDĄ POCHODZIŁY
W WIĘKSZOŚCI Z EMBRYOTRANSFERU

Od kilku lat działa również ośrodek badawczo-wdrożeniowy, w którym są prowadzone doświadczenia żywieniowe nad wpływem preparatów paszowych na metabolizm krów. Jest to jedyny taki ośrodek w krajach Europy Środkowo-Wschodniej wyposażony w unikatowy poszowóz super data Ranger oraz stanowiska żywieniowe firmy American Calan. Badania są prowadzone we współpracy z firmami paszowymi, żywieniowymi i ośrodkami naukowymi z kraju i zagranicy.

Jesteśmy zdobywcami wielu najważniejszych nagród na wszystkich regionalnych i ogólnopolskich wystawach zwierząt hodowlanych.

W 2007 roku Ośrodek został uhonorowany nagrodą za całokształt osiągnięć hodowlanych w bydle ras mlecznych. W roku 2009 otrzymaliśmy Certyfikat Wiarygodności Biznesowej, a w roku 2010 Jakość Roku w kategorii Innowacje za nowatorskie rozwiązania w hodowli bydła nadane przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. Jacek Wyrębski jest laureatem nagrody: Rolnik Pomorza i Kuraw za rok 2011. Ukoronowaniem naszej pracy jest nagroda gospodarcza Prezydenta RP w kategorii Nalepsze Gospodarstwo Rolne – edycja z 2002 roku.