Zarząd Ośrodka Hodowli Zarodowej Osięciny Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na zamierzenie pn.:”Przebudowa budynku gospodarczego – zamiana konstrukcji dachu w ramach istniejącej zagrody na działce o nr 161 położonej w miejscowości Morzyce, gmina Bytoń”.

Szczegóły w załącznikach:

zapytanie ofertowe-przebudowa budynku gospodarczego

formularz ofertowy – zał. nr 1

Oświadczenie Wykonawcy – zał. nr 2

Wykaz wykonywanych robót – zał. nr 3 pdf

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia- zał nr 4

Specyfikacja techniczna

projekt budowlany