Ośrodek Hodowli Zarodowej Sp. z o.o. zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 i za rok 2018 oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z tego badania.

Szczegóły w załączniku

 

 

 

zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badania sprawozdania