Wielki sukces hodowli OHZ Osięciny

W dniach 28-29.06.2014 r. w Szepietowie odbyła się VIII Ogólnopolska Wystawa Bydła Hodowlanego. Trzyosobowemu zespołowi sędziowskiemu przewodniczył Markus Mock z Niemiec. Wśród  prezentowanych zwierząt najwyższe lokaty zajęły krowy i jałówki pochodzące z Ośrodka Hodowli Zarodowej Osięciny Sp. z o.o.

Hodowcy z Osięcin „zgarnęli” dwie najważniejsze nagrody wystawy : superczempionat w kategorii jałówki oraz superczempionat w kategorii krowy.

Spośród pięciu wystawionych zwierząt, wszystkie zostały nagrodzone, zdobywając tytuły czempionów  w kategorii: jałówek w wieku 16 – 18 miesięcy, krów w trakcie trwania I laktacji, II laktacji ,III  i dalszej laktacji oraz wiceczempion  w kategorii jałówek w wieku 12 – 13 miesięcy.