Dnia 12.01.2013 r. w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników jubileuszowej X edycji konkursu Rolnik Pomorza i Kujaw 2012. Ideą konkursu, któremu patronuje Wojewoda Kujawsko Pomorski oraz Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest nagrodzenie rolników osiągających wybitne osiągnięcia w poszczególnych dziedzinach. Spośród nominowanych przez organy samorządowe oraz organizacje i instytucje związane z rolnictwem kapituła konkursu złożona z autorytetów z zakresu rolnictwa wyłania laureatów.

Podczas tegorocznej gali w kategorii gospodarstw wielotowarowych tytułem Rolnik Pomorza i Kujaw 2012 uhonorowany został Jan Wojciechowski- Wiceprezes Zarządu Ośrodka Hodowli Zarodowej Osięciny Sp. z o.o.

Od dzieciństwa jest związany ze wsią i rolnictwem, skąd czerpał swoje najlepsze wzorce- jego rodzice prowadzili gospodarstwo rolne. Po ukończeniu studiów w 1974 roku na obecnym UTP w Bydgoszczy podjął staż w ówczesnym PGR Osięciny, gdzie pełnił funkcję zastępcy dyrektora do roku 2005, kiedy został wiceprezesem zarządu. Przez cały ten czas budował wizerunek przodującego gospodarstwa rolnego i tworzył podstawy nowoczesnej produkcji. Można powiedzieć, że praca p. Wojciechowskiego w rolnictwie to okres od żniwiarki do najnowocześniejszych kombajnów New Hollanda i Claasa. Poza pracą to społecznik zaangażowany w sprawy społeczności lokalnej, otwarty na drugiego człowieka, działający w licznych organizacjach.