Mleczna Gala

15-tego maja 2015 r. podczas trwania XVII Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych nagrodzono także hodowców, których krowy uzyskały najwyższą w kraju wydajność. Podczas tej uroczystości nazwanej Mleczną Galą, Prezes Zarządu OHZ Osięciny Sp. z o.o. czterokrotnie odbierał nagrody. Uhonorowano bowiem cztery Gospodarstwa wchodzące w skład Spółki- w kategorii stad liczących przeciętnie 150,1 do 300 sztuk krów jedną z najwyższych wydajności osiągnęły krowy z Gospodarstwa Michałowo oraz Chotel, natomiast w kategorii stad liczących przeciętnie 300,1 do 500 sztuk uhonorowano Gospodarstwo Osięciny oraz Jarantowice.

Zdjęcia: www.pfhb.pl