W dniu 05.12.2012 r. odbyła się Gala Agroprzedsiębiorca RP 2012 w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II (Galeria Porczyńskich) w Warszawie, podczas której rozstrzygnięto konkurs Agroprzedsiębiorca RP 2012.

Celem konkursu jest wyróżnienie i nobilitowanie przedsiębiorców rolnych z uwagi na ich wielce znaczące dokonania biznesowe w prowadzonych przez nich agrofirmach.

Pretendenci do zaszczytnego tytułu Wzorowy Agroprzedsiębiorca RP, poza osiągnięciem wysokich rezultatów gospodarczych, powinni odznaczać się szczególną etyką w zarządzaniu swoimi przedsiębiorstwami lub gospodarstwami rolnymi.

Każdy z nominatów przy zgłoszeniu do konkursu wymaga rekomendacji, której mogą udzielić osoby, będące autorytetami z zakresu agrobiznesu i rolnictwa.

Honorowy patronat nad konkursem pełnią Eugeniusz Grzeszczak- Wicemarszałek Sejmu RP oraz Stanisław Kalemba- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jednym z laureatów w tym prestiżowym konkursie został Pan Jacek Wyrębski- Prezes Zarządu OHZ Osięciny. Z rąk Wicemarszałka E. Grzeszczaka i Ministra Rolnictwa S. Kalemby otrzymał szablę oraz uhonorowany został tytułem Wzorowy Agroprzedsiębiorca 2012.